FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed
   

BAACx60

   

Intuch1

   

SME

   

CPFxx

   


สลากออมสิน มอบโชคทองให้กับผู้โชคดี ครั้งที่ 4

สลากออมสิน มอบโชคทองให้กับผู้โชคดี ครั้งที่ 4 อิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (แถวบนที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำ จากแคมเปญ 'เงินได้ฝาก สลากได้ลุ้นทอง' กับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้ายจากแคมเปญนี้ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ดวงตาสดใส ห่างไกลโรคร้าย

ดวงตาสดใส ห่างไกลโรคร้าย ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพดวงตา พร้อมทั้งได้รับของรางวัลกันถ้วนหน้า กับงานสัมมนา เรื่อง 'ดูแลสุขภาพตาอย่างไร ให้เหมาะสมกับวัย'โดย พญ. ณฐมน ศรีสำราญ จักษุแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาต้อหิน ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ นอกจากคุณหมอจะบรรยายให้ความรู้แล้ว ยังพาผู้ร่วมสัมมนาเดินชมศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทางอีกด้วย ซึ่งภายในงานมีผู้ร่วมงานมากมาย และได้รับเกียรติจาก นพ.กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมSky Hall ชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ Navapol Sungkakun (Na) Corporate Communication Manager The World Medical Center Hospital 44M.4 Chaengwattana Road. Pakkred. Nonthaburi. Thailand 11120 Tel: 0-2836-9999 ext.2143 Mobile: 08-5113-2355 http://www.theworldmedicalcenter.com/

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 12 เชิญชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอด 3 วันเต็ม 28 - 30 พ.ค. นี้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 12 เชิญชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอด 3 วันเต็ม 28 - 30 พ.ค. นี้ ทางช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ช่อง 333 และ 119 และช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ช่อง 9 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระพรหมบัณฑิต (กลาง) อธิการบดีและประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ กรมประชาสัมพันธ์ โดยนายอภินันท์ จันทรังษี (ซ้าย) อธิบดี พร้อมเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน วิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 12 เรื่องพระพุทธศาสนากับวิกฤตการณ์ของโลก ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 โดยทรูวิชั่นส์ จะเปิดช่องรายการเฉพาะกิจ ถ่ายทอดสดพิธีตั้งแต่วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2558 ทางช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ช่อง 333 และ 119 และช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ช่อง 9 ตามรายละเอียดดังนี้ วันที่ 28 - 29 พ.ค. จะถ่ายทอดสดพิธีเปิดประชุมและการประชุม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย · วันที่ 30 พ.ค. จะถ่ายทอดสดการประชุมจากศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งถ่ายทอดสดพิธีธรรมยาตราและเวียนเทียน จากพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยตลอดทั้ง 3 วัน จะดำเนินการส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดงานไปยังพื้นที่สำคัญของอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่มาจากทั่วโลก ได้รับชมและฟังการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน และกลุ่มทรู ยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมในโอกาสที่สำคัญยิ่งครั้งนี้ ผ่านช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์กว่า 20 ช่อง และยิ่งไปกว่านั้น ในปีนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 10.00 – 10.20 น. ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทรูวิชั่นส์อีกด้วย

ไอแบงก์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมบังคับคดี และจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยลูกหนี้ฯ

ไอแบงก์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมบังคับคดี และจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยลูกหนี้ฯ นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาของธนาคารอิสลามฯ ตลอดจนให้มีแนวทางปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันของทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร สำหรับ ความร่วมมือดังกล่าว เกิดจากการบูรณาการในการทำงานร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 ด้าน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกรมบังคับคดีมีภารกิจหลักในด้านการบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมบังคับคดี เนื่องจากเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เป็นการลดความขัดแย้ง และส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาของธนาคารอิสลามฯ โดยการผ่อนผันภาระหนี้สินภาคครัวเรือน อันจะมีส่วนสำคัญในการช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น กรมบังคับคดี และธนาคารอิสลามฯ จึงได้ตกลงทำบันทึกความร่วมมือดังกล่าวขึ้น นอกจากการลงนามบันทึกความร่วมมือแล้ว ไอแบงก์ ยังได้ร่วมกับกรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี กรุงเทพมหานครโดยได้เชิญลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทไม่มีหลักประกัน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี จำนวน 960 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์มูลค่ากว่า 236 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคสามารถติดต่อศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ กรมบังคับคดี หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เข้ามาเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร โดยมีกรมบังคับคดีเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ โดยใช้หลักความยุติธรรม รวดเร็ว และเกิดประโยชน์กับทั้งลูกหนี้และธนาคาร ซึ่งมั่นใจว่า การจัดงานในวันนี้จะได้รับการตอบรับจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดีเป็นอย่างดี โดยธนาคารจะมีการจัดงานในลักษณะนี้ร่วมกับกรมบังคับคดีในอนาคตต่อไป” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายติดตามและพัฒนาคุณภาพหนี้ ไอแบงก์ โทร. 02-665-9999 ต่อ 8450, 1229

เคทีซี จับมือร้านอีท ไซท์ สตอรี่ มอบส่วนลดกับมื้อพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก

เคทีซี จับมือร้านอีท ไซท์ สตอรี่ มอบส่วนลดกับมื้อพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจบัตรเครดิต 'เคทีซี' หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จับมือกับ นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี ผู้บริหาร ร้านอาหาร อีท ไซท์ สตอรี่ มอบส่วนลดค่าอาหาร 10 % เฉพาะอาหารตามสั่ง (A la carte) สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่ชื่นชอบรสชาติอาหารแบบฟิวชั่นและเวสเทิร์นชั้นเลิศ พร้อมดื่มด่ำกับกลิ่นอายการตกแต่งสถานที่แบบย้อนยุคที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ชมทัศนียภาพอันงดงามของพระปรางค์วัดอรุณราชวรมหาวิหารในยามอาทิตย์อัสดง และสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิตริมน้ำเจ้าพระยา ณ ร้านอีส ไซท์ สตอรี่ ตั้งแต่นี้ – 31 ธันวาคม 2558 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC Phone โทรศัพท์ 02-665-5000 หรือที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th KTC and Eat Sight Story offer discount on special meal in a most romantic setting. Mrs. Pranaya Nithananon, Vice President - Credit Card Business, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, and, Miss Kunnigar Triyangkulsri, the executive of “Eat Sight Story Restaurant”, jointly offer 10% discount on a la carte menu to members of KTC credit card who appreciate excellent fusion and western food. Diners will be able to enjoy nostalgic setting of a design which is a combination of western and eastern cultures, against the majestic backdrop of Wat Arun Ratchawararam Ratchawaramahawihan at twilight and the overall charm of life by the Chao Phraya River. The offer is valid at “Eat Sight Story Restaurant” from now until December 31st, 2015. For more information, please call KTC Phone at 02-665-5000 or visit www.ktc.co.th.


   
×

Message

Content unpublished

   

GHBx60

   

GSB

   

ALL-Hoon

   

Kform18

   
000626354
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
987656158
3695
16566
586018
88119
134812
626354
Your IP: 50.16.47.14
Fri, 29 May 2015 16:05:39 +0000
   
© ALLROUNDER